In opdracht van Provincie Noord-Holland worden op maandag 15 juli tussen 07:30 en 16:00 uur op vier plekken bomen gekapt langs de HOV-busbaan ter hoogte van de Dr. Kuyperlaan tot en met de Minister Lelylaan.

De bomen worden gekapt omdat het gaat om enkele groepjes Amerikaanse Vogelkers. De Amerikaanse Vogelkers verdringt andere inheemse soorten en bedreigt hiermee de biodiversiteit. Daarom moeten deze bomen op korte termijn bestreden en verwijderd worden.

Er moet rekening gehouden worden met mogelijke geluidsoverlast. De aannemer stelt alles in het werk om overlast tot een minimum te beperken.

Vragen en/of klachten

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden worden ook geplaatst op de website www.gebiedscontractkennemerland.nl en zijn te volgen via Twitter.

Locaties Amerikaanse Vogelkers langs HOV