Begin april 2019 start aannemer A-hak met het verwijderen van een ondergrondse hoogspanningskabel in Velsen-Noord en Velsen-Zuid. De kabel moet worden verwijderd om eventuele olielekkage (uit de kabel) in de toekomst te voorkomen. Op de informatieavonden bent u welkom om uw vragen te stellen.

TenneT organiseert op 18 en 26 maart inloopavonden over dit onderwerp. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen op de volgende locaties:

  • 18 maart Velsen-Noord: Centrum Wakan, Grote Hout- of Koningsweg 39
  • 26 maart Velsen-Zuid: Engelmunduskerk, Kerkplein 1

Verwijderen bomen en struiken

Voor het verwijderen van de ondergrondse kabel in Velsen moet ruimte worden gemaakt. De eerste activiteiten bestaan uit het kappen en snoeien van bomen en struiken in het gebied waar de oude kabelverbinding ligt. Deze bomen en struiken zijn de afgelopen jaren op en rondom de verbinding gegroeid. Deze moeten worden weggehaald om de kabel op een veilige manier uit de grond te kunnen halen. Afgelopen maand zijn de te rooien bomen langs het tracé gemarkeerd.

Vanaf 11 maart worden de bomen gerooid op basis van de kapmelding die bij de gemeente Velsen is ingediend. TenneT heeft hierover met de gemeente Velsen afspraken gemaakt.

Nieuwe beplanting

Nadat de kabel is verwijderd, gaat gemeente Velsen in samenspraak met bewoners kijken hoe deze gebieden duurzaam opnieuw kunnen worden ingericht. Door de oude, rommelige beplanting te vervangen door nieuw groen, zal de kwaliteit van dit gebied verbeteren. Bewoners ontvangen later een uitnodiging om hierover mee te praten. U kunt uw vragen hierover uiteraard stellen op de inloopavond.

Werkzaamheden

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van de bestaande 150 kV-verbindingen in het gebied. Deze nieuwe stroomsnelweg is belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad – en dus ook van Velsen.

Onderdeel van dit project is het verwijderen van de ondergrondse 150kV-hoogspanningskabel tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Dit wordt gedaan om toekomstige olielekkage uit de kabel te voorkomen. Er is daarnaast een afspraak met de gemeente Velsen om kabels die niet langer gebruikt worden uit de grond te halen om te voorkomen dat er op een bepaald moment geen ruimte meer is voor nieuwe kabels en leidingen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met TenneT via telefoonnummer: 0800 836 6388 of per email (info@randstad380kv.nl). Meer informatie over het project is ook te vinden op www.randstad380kv.nl, of op facebook.com/RandstadNoordring. Op het kaartje staan de ondergrondse kabels van de 150 kV-verbinding Velsen-Vijfhuizen (kaartje: TenneT).