In 2020 hebben we als gemeente Velsen, dankzij de goede samenwerking met partners, inwoners, instellingen en ondernemers, als gemeente stevig aan de duurzame weg kunnen timmeren. Er zijn veel stappen gezet die CO2 helpen besparen, die onze gemeente beschermen tegen klimaatverandering en die bijdragen aan een circulaire samenleving.

Al deze projecten en acties hebben we overzichtelijk in een jaaroverzicht geplaatst. We zijn blij met alle partners die we om ons heen hebben verzameld en met de samenwerkingen die we hebben opgebouwd. Met dit jaaroverzicht willen we laten zien wat er allemaal al gebeurt.

En dit is pas het begin…

In 2021 gaan we verder, want we zijn er nog niet. We helpen ondernemers, werkgevers, inwoners, organisaties en instellingen versnellen op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we door in gesprek te gaan en van elkaar te leren. We willen verhelderen, de weg wijzen en verbinden. Door verhalen te delen, van elkaar te leren en kennis uit te wisselen gaan we ook in 2021 waardevolle duurzame stappen zetten en verder richting een Duurzaam Velsen.

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten! Stuur een mail naar duurzaam@velsen.nl

PDFVisueel jaarverslag Duurzaam Velsen.pdf