Alle organisaties in Nederland met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval kunnen zich tot 18 mei aanmelden op afvalgoedgeregeld.nl. Dit loket, opgezet door Stichting Afvalfonds Verpakkingen, biedt kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.

Middelbare scholen, bedrijven en organisaties kunnen zich online aanmelden op www.afvalgoedgeregeld.nl om met ingang van 1 januari 2023 hun verpakkingsafval dat ze scheiden kosteloos op te laten halen.

Organisaties mogen plastic, drankenkartons en glasverpakkingen aanbieden. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, zijn voor rekening van het Afvalfonds. Zo wordt het voor scholen en bedrijven goedkoper om verpakkingen van consumenten, die bijvoorbeeld worden weggegooid op het werk, in de sportkantine, op school of in de horeca, in het vervolg gescheiden aan te bieden voor recycling.

Wat is het Afvalfonds?

Stichting Afvalfonds Verpakkingen vergoedt nu al de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons van consumenten via het huisvuil. Met ingang van 2023 wijzigt de wet en gaat het Afvalfonds ook de gescheiden inzameling van consumentenverpakkingen bij bedrijven zoals scholen, winkels en kantoren organiseren.

Wanneer kunt u meedoen?

Er zijn wel voorwaarden:

  • Het gaat om verpakkingen van consumenten en alleen gescheiden verpakkingsafval van goede kwaliteit wordt opgehaald. Er mag dus niets inzitten wat bij het restafval of bij andere afvalstromen thuishoort omdat het materiaal anders niet gerecycled kan worden. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap- of schenk-leeg zijn en geen ander afval.
  • De minimale aangeboden hoeveelheid per week is 240 liter. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’.

Sommige bedrijven laten al brongescheiden verpakkingen inzamelen. Hoe hiermee wordt omgegaan is nog niet duidelijk. Hierbij kijkt het Afvalfonds naar de huidige marktsituatie. De oplossing hiervoor moet zich echter nog uitkristalliseren.

Basisscholen laten hun gescheiden afval meestal ophalen door HVC. Basisscholen krijgen binnenkort nog apart bericht van de gemeente over afvalinzameling en wat voor hen de beste optie is.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht op afvalfonds of afvalgoedgeregeld.nl.