Als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt mag u parkeren op:

  1. Algemene invalidenparkeerplaats. Hier mag u onbeperkt parkeren met de kaart goed zichtbaar achter de voorruit.
  2. Betaalde parkeerplaats. Hier mag u maximaal 4 uur gratis parkeren met de kaart én een parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit. Bij parkeerplaatsen in privébezit moet u wel betalen.
  3. Een plek binnen de blauwe zone. Hier mag u onbeperkt parkeren met de kaart goed zichtbaar achter de voorruit.
  4. Een plek waar een parkeerverbod geldt. Maar alleen als u overig verkeer niet in gevaar brengt hierdoor. Hier mag u maximaal 3 uur parkeren met de kaart én een parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit.

Gehandicaptenparkeerkaart of-plaats

Gehandicaptenparkeerkaart (voor instellingen)