Wat is Wmo?

Het doel van ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u kunt meedoen in onze samenleving. Via de Wmo helpt de gemeente die inwoners die dit niet zelf kunnen regelen. U kunt mogelijk ondersteuning krijgen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer. We verwachten wel dat u eerst uw ‘eigen kracht’ gebruikt om problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.

Wat bedoelen we met 'eigen kracht'?

Eigen kracht is alles wat u zelf kunt doen om problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen. Bijvoorbeeld: zelf een hulpmiddel kopen, een goede zorgverzekering nemen, iemand zoeken die u helpt bij het huishouden, of alvast gaan sparen voor een gelijkvloerse woning.

Hoe meldt u zich aan voor Wmo?

Klik op het kopje ‘Aanmelden’ om te zien hoe u zich kunt aanmelden voor Wmo.

Let op: Als uw indicatie afloopt, doet u maximaal 8 weken van te voren ook een Wmo melding. Bijvoorbeeld als uw indicatie voor hulp bij het huishouden afloopt. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over zorg en welzijn op onderstaande websites:

Aanvraag

Vul het Wmo-meldingsformulier in. U kunt ook een Persoonlijk plan Wmo downloaden, invullen en meesturen als bijlage bij het formulier.

Hebt u vragen?

Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Een medewerker van de afdeling Sociaal Domein neemt telefonisch contact met u op. U hoort dan hoe uw melding wordt afgehandeld. Het kan zijn dat er een huisbezoek op volgt. Ook hebt u de mogelijkheid tot het indienen van een persoonlijk plan, dit is niet verplicht.

U kunt gratis gebruik maken van onafhankelijke ondersteuning. Neem hiervoor contact op met Socius 088 8876900 of met MEE & de Wering 088 6522522. Socius ondersteunt mensen met vragen op onder meer persoonlijk en financieel gebied. Mee & de Wering ondersteunt mensen met een beperking. Beide organisaties zijn onafhankelijk en hebben ervaring met de Wmo.

Als u vragen hebt, kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur contact opnemen met de Wmo-administratie via 140255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Bijzonderheden

Misschien is uw probleem op te lossen, te verminderen of te voorkomen met een algemeen gebruikelijke voorziening, met gebruikelijke hulp of met een voorliggende voorziening. U krijgt dan geen ondersteuning vanuit de Wmo.

Bepaalde hulpmiddelen zijn zo alledaags geworden, dat zij door de gemeente niet worden vergoed.  Deze artikelen worden ‘algemeen gebruikelijk’ genoemd. Denk hierbij aan: een douchestoel, wandbeugels, toiletverhogers.

Een algemeen gebruikelijke voorziening is een voorziening die:

  • Niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking, dus ook door anderen gebruikt kan worden.
  • Algemeen verkrijgbaar is.
  • Niet veel duurder is dan vergelijkbare producten.

Gebruikelijke hulp is de hulp die mag worden verwacht van uw echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Onder gebruikelijke hulp kan ook gebruikelijke zorg vallen. Gebruikelijke zorg is de zorg die gezinsleden normaal aan elkaar geven binnen het huishouden, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor dat huishouden. Is iemand binnen uw huishouden door een probleem of gebrek niet in staat huishoudelijke taken te doen? Dan mag de gemeente van de andere personen in uw huishouden verwachten dat zij (een deel van) de taken gaan doen. De gemeente mag zelf bepalen van welke personen dat wordt verwacht. De gemeente kan bijvoorbeeld bepalen dat van kinderen beneden een bepaalde leeftijd niet kan worden verwacht dat ze bepaalde taken overnemen.

Voorliggende voorzieningen zijn voor iedereen met of zonder beperking, toegankelijk. Voorbeelden zijn: Openbaar vervoer, buurthuizen, klussendienst, formulierenhulp, maaltijdenservice, ouderenadviseurs, consultatiebureau. Voor een algemene voorziening is geen toestemming van de gemeente nodig of een doorverwijzing van een instantie.

Onder een voorliggende voorziening valt ook aanspraak op andere wet- en regelgeving. Zoals het UWV, de Wet Langdurige Zorg en de zorgverzekering.

Lees meer over het Wmo-beleid in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Velsen 2021.

 

Thuiszorg

Thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging bij u thuis. Om voor zorg thuis in aanmerking te komen, hebt u een indicatie (bewijs) nodig.

Lees meer over thuiszorg

Hulp in de huishouding

Hulp in de huishouding

Bent u door ziekte, ouderdom of een beperking zelf niet in staat om huishoudelijk werk te doen? U kunt mogelijk in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo.

Lees meer over hulp in de huishouding

Begeleiding en dagbesteding

Dagbesteding

Begeleiding is ondersteuning voor mensen met een beperking of psychische problemen.

Lees meer over begeleiding en dagbesteding

Rolstoel

Rolstoel

Hebt u een loopbeperking waardoor u zich in huis of buitenshuis niet meer goed kunt verplaatsen? En is uw loopbeperking langdurig aanwezig? Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een rolstoel.

Lees meer over een rolstoel

Collectief vervoer

Collectief vervoer

Hebt u regelmatig vervoer nodig vanwege ziekte of beperking? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Wmo-vervoerspas.

Lees meer over collectief vervoer

Woonzorgcentrum en verpleeghuis

Woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum of verpleeghuis biedt uitkomst als thuis blijven wonen niet meer lukt.

Lees meer over woonzorgcentra

Vervoersmiddelen

Vervoersmiddelen

Hebt u een beperking waardoor u moeite hebt u te verplaatsen in de regio? De Wmo kan op verschillende manieren ondersteunen.

Lees meer over het aanbod en mogelijkheden van vervoersmiddelen

Woningaanpassingen

Woningaanpassing

Hebt u een langdurige beperking waardoor u moeite hebt met het normaal gebruik van uw woning? De Wmo kan op verschillende manieren ondersteunen, door bijvoorbeeld drempelaanpassingen of een traplift.

Lees meer over woningaanpassingen

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor iemand uit zijn/haar omgeving die langdurig ziek of gehandicapt is. Het Centrum Mantelzorg (Socius) biedt ondersteuning aan mantelzorgers.

Lees meer over mantelzorgondersteuning