Velsen is een veelzijdige gemeente en telt 10 wijken. Omdat iedere wijk zijn eigen aandachtsgebieden heeft als het gaat om de leefbaarheid in de wijk en hiermee verschillende professionele organisaties (partners) bezig zijn, ligt de nadruk op totstandkoming van een integrale aanpak per aandachtsgebied per wijk samen met de partners. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Meer over deze werkwijze leest u in de notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen.

Wijkplatforms

De gemeente werkt samen met wijkplatforms: groepen van betrokken wijkbewoners die weten wat er in een wijk gebeurt en wat belangrijk is voor de bewoners. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op wijkplatforms.

Bewoners- en wijkinitiatieven

Velsen heeft geld voor 'bewonersinitiatieven' en werkt graag mee aan plannen om uw wijk, buurt of straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken. Lees meer over bewoners- en wijkinitiatieven

Officiële aanplakplaatsen

In de gemeente Velsen zijn er in 3 woonkernen officiële aanplakplaatsen.Hier is het toegestaan posters te plakken voor het bekend maken van evenementen e.d.