Zee- en Duinwijk vanuit de lucht

Zeewijk en Duinwijk zijn tamelijk nieuwe woongebieden. De bebouwing dateert grotendeels uit de vijftiger en zestiger jaren. Zeewijk kenmerkt zich door relatief veel hoogbouw. De hoogbouw is voornamelijk langs de randen van de wijk gelegen en domineert het woonmilieu.

Zeewijk

Zeewijk is een naoorlogse uitbreidingswijk aan de westkant van IJmuiden. Er staan zowel eengezinswoningen (vooral koopwoningen) als flatgebouwen (vooral in de huursector). Het is een grote, open en groene wijk. Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de noordzijde de visserijhaven van IJmuiden.

De buurt ligt dicht bij het strand en dicht bij de levendigheid en eetgelegenheden in het havengebied. Midden in de wijk, op het Zeewijkplein, bevindt zich een winkelcentrum met twee supermarkten en een bibliotheek. Zeewijk heeft een groot sportpark met o.a. voetbal en softbal. Net buiten Zeewijk ligt een tennispark aan de Heerenduinweg. Er lopen verschillende buslijnen door de wijk, die verbinding hebben naar onder meer Haarlem, Beverwijk en Amsterdam.

Zeewijk ligt tegen de duinen en wordt begrensd door de Raafstraat, Orionweg, Bellatrixstraat, Heerenduinweg en de Kromhoutstraat.

Duinwijk

Duinwijk ligt ten zuiden van de Planetenweg in IJmuiden vlakbij Zeewijk. In deze buurt staan voornamelijk naoorlogse eengezinswoningen (huur en koop), nieuwbouw seniorenwoningen (bij het woonzorgcentrum De Moerberg) en portiekflats. Het is een rustige buurt, van veel groen voorzien: plantsoenen, sportterreinen en het duingebied.

De buurt heeft twee basisscholen, een sportpark en een sporthal waar o.a. twee voetbalverenigingen en een softball-vereniging gevestigd zijn. Ook zijn er twee kleine winkelcentra (Cepheusstraat en Planetenweg) en een groter winkelcentrum in de naastgelegen buurt Zeewijk. Er zijn twee busverbindingen naar onder meer Haarlem en Amsterdam. Duinwijk wordt begrensd door de Havenkade, Linnaeusstraat, Planetenweg, het Gijzenveltplantsoen, de Bellatrixstraat, Orionweg en de Raafstraat.

Contactpersonen Zee- en Duinwijk

Bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over Zee- en Duinwijk?

Lees verder

Bewoners- of wijkinitiatief