De jongste kern van Velsen ligt ingeklemd tussen de Rijkswegen A9 en A208 in het noordoosten en -westen. Tussen de bebouwing van Velserbroek en de Rijkswegen ligt een strook landbouwgrond als bufferzone. In het zuiden vormt het agrarische gebied de verdolven landen de grens tussen Velserbroek en de groenzone van Haarlem-Noord. In het zuidwesten grenst de woonwijk aan de Westbroekplas.

De naam Velserbroek is ontleend aan de Velserbroekpolder. In de jaren '80 is begonnen met de bouw van de wijk Velserbroek. Inmiddels staan er meer dan zesduizend woningen. De wijk wordt gekenmerkt door een zeer gevarieerde bebouwing en de aanwezigheid van waterlopen. In Velserbroek wonen relatief veel jonge gezinnen. Met ruim 16.000 inwoners is Velserbroek inmiddels het één na grootste gemeentedeel.

Wonen en leven in Velserbroek

Contactpersonen Velserbroek

Bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over Velserbroek?

Lees verder

Bewoners- of wijkinitiatief