Velsen-Zuid

Velsen-Zuid heeft vele gezichten. Ten eerste het oude dorp Velsen, een schilderachtig plaatsje, dat tot beschermd dorpsgezicht is verklaard. Daar tegenover ligt Velserbeek, een in de jaren '20 ontstane villabuurt op een gedeelte van de buitenplaats Velserbeek. Ten oosten van Oud-Velsen ligt een in de jaren '60 en '70 tot stand gekomen woonbuurt. Het nieuwste gedeelte, ingeklemd tussen de Minister van Houtenlaan en de spoorlijn werd in de jaren '80 gebouwd.

Contactpersonen Velsen-Zuid

Bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over Velsen-Zuid?

Lees verder

Bewoners- of wijkinitiatief