Santpoort-Noord vanuit de lucht

Santpoort-Noord heeft een lange bewoningsgeschiedenis. Het oudste gedeelte is het centrum, dat wil zeggen de hoofdstraat en het gebied daaromheen. Het dorp wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel groen in en aan de randen van de wijk. De bebouwing is voornamelijk laagbouw. Alleen aan de noordzijde van het dorp bevindt zich hoogbouw in drie lagen.

Wonen en leven in Santpoort-Noord

Contactpersonen Santpoort-Noord

Bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over Santpoort-Noord?

Lees verder

Bewoners- of wijkinitiatief