Het oude deel ligt rond het Zeewegziekenhuis. Het naoorlogse gedeelte kenmerkt zich door de toepassing van hoogbouw in drie bouwlagen. Deze gestapelde bouw bevindt zich overwegend langs de Lange Nieuwstraat en de van noord naar zuid lopende wegen.

Contactpersonen IJmuiden-Zuid

Bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over IJmuiden-Zuid?

Lees verder

Bewoners- of wijkinitiatief