IJmuiden-West vanuit de lucht

Het gebied IJmuiden-West wordt voor een belangrijk deel bepaald door het havencomplex en de daaraan gekoppelde industriële activiteiten.

Oud-IJmuiden is ontstaan als gevolg van het graven van het Noordzeekanaal. De gravers hebben zich in dit gebied gevestigd na het gereedkomen van de doorgang naar Amsterdam. Door de aanwezigheid van de spoorlijn is Oud-IJmuiden duidelijk gescheiden van het latere 'nieuwe' IJmuiden.

De oostzijde van Oud-IJmuiden fungeert voornamelijk als woongebied. Aan de westzijde vinden we naast woningen, diverse bedrijven en horeca. Op dit moment wordt in het kader van het project Stad & Milieu gezocht naar mogelijkheden om de leefkwaliteit in Oud-IJmuiden te verbeteren.

Contactpersonen IJmuiden-West

Bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over IJmuiden-West?

Lees verder

Bewoners- of wijkinitiatief