De haven in IJmuiden-Noord

Dit deelgebied sluit aan de noordzijde aan op het Noordzeekanaal. De bebouwing heeft overwegend een woonbestemming, waarbij het gedeelte tussen de Kennemerlaan en de Kalverstraat dateert van voor de oorlog. Het overige gedeelte is in de jaren '45-'55 tot ontwikkeling gekomen.

Wonen en leven in IJmuiden-Noord

Contactpersonen IJmuiden-Noord

Bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over IJmuiden-Noord?

Lees verder

Bewoners- of wijkinitiatief