Driehuis

Driehuis wordt omsloten door een landelijk gebied in het zuiden, het duingebied in het westen en aan de noord- en oostzijde door de buitenplaatsen Beeckestijn, Waterland, Velserbeek en Schoonenberg. Het dorp heeft voornamelijk een woonfunctie. De bebouwing is kleinschalig van opzet en bestaat met name uit ruime villa-achtige woningen.

Contactpersonen Driehuis

Bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over Driehuis?

Lees verder

Bewoners- of wijkinitiatief