Velsen is een veelzijdige gemeente en telt 10 wijken. Omdat iedere wijk zijn eigen aandachtsgebieden heeft als het gaat om de leefbaarheid in de wijk en hiermee verschillende professionele organisaties (partners) bezig zijn, ligt de nadruk op totstandkoming van een integrale aanpak per aandachtsgebied per wijk samen met de partners. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Meer over deze werkwijze leest u in de notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen.

PDFNotitie wijkgerichte dienstverlening

Driehuis

Driehuis wordt omsloten door een landelijk gebied in het zuiden, het duingebied in het westen en aan de noord- en oostzijde door de buitenplaatsen Beeckestijn, Waterland, Velserbeek en Schoonenberg.

Lees verder

IJmuiden-Noord

IJmuiden-Noord sluit aan op het Noordzeekanaal. De Kennemerlaan en de Kalverstraat dateert van voor de oorlog. Het overige gedeelte is in de jaren '45-'55 tot ontwikkeling gekomen.

Lees verder

IJmuiden-Zuid

De zuidzijde van IJmuiden wordt begrensd door een groenzone die overgaat in een natuurgebied. De wijk bestaat uit een vooroorlogs en naoorlogs gedeelte.

IJmuiden-West

Het gebied IJmuiden-West wordt voor een belangrijk deel bepaald door het havencomplex en de daaraan gekoppelde industriële activiteiten.

Santpoort-Noord

Santpoort-Noord heeft een lange bewoningsgeschiedenis. Het dorp wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel groen in en aan de randen van de wijk.

Lees verder

Santpoort-Zuid

Santpoort-Zuid ligt ingeklemd tussen groen. In het noorden bevindt zich het Burgemeester Rijkenspark en het voormalige landgoed Spaarnberg.

Lees verder

Velsen-Zuid

Het oude dorp Velsen kent een lange geschiedenis, die tenminste teruggaat naar de stichting van de eerste kerk in de 8ste eeuw.

Lees meer

Velsen-Noord

Velsen Noord is evenals Nieuw IJmuiden met de aanleg van het Noordzeekanaal vanaf 1865 ontstaan. De Engelse ingenieurs en arbeiders (duikers) werden hier gehuisvest.

Lees verder

Zee- en Duinwijk

Zeewijk en Duinwijk zijn tamelijk nieuwe woongebieden. De bebouwing dateert grotendeels uit de vijftiger en zestiger jaren.

Velserbroek

De jongste kern van Velsen ligt ingeklemd tussen de Rijkswegen A9 en A208 in het noordoosten en -westen.

Lees verder