Wie wil bouwen of verbouwen of iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een oprit. Vanaf 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen.

Wij adviseren u eerst de beschrijving van de Omgevingsvergunning goed door te lezen. Daarna kunt u doorlinken naar de landelijke site waar u uw aanvraag kunt verzorgen. Voordat u uw aanvraag invult bestaat daar ook de mogelijkheid om een check te doen om te bekijken of u wel of niet vergunningplichtig bent.

Tip voor het aanvragen van een omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het noodzakelijk zijn om de nieuwe gebruiksoppervlakte op te geven. De actuele gegevens van uw verblijfsobject kunt u vinden op de BAG-viewer (pdok.nl/viewer/).

Omgevingsvergunning