Wanneer u gaat (ver)bouwen hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Op de landelijke website omgevingsloket doet u eerst een vergunningcheck. Hier kunt u ook een vergunning aanvragen.

Melding bouwen, verbouwen of slopen

Als u in het bezit bent van een omgevingsvergunning voor bouwen, verbouwen of slopen(melding), dan moet u de start en beëindiging van de bouw-, verbouw- en sloopwerkzaamheden melden. U geeft de melding minimaal 2 dagen voor de start en einddatum door door een mail te sturen naar vergunningen@velsen.nl ter attentie van het team Handhaving en Toezicht.

Informatie

Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij het team Vergunningen, telefoonnummer 140255.

Bouwen bouwwerk (voorheen Bouwvergunning)

Aanpassen monument (voorheen Monumentenvergunning)

Slopen bouwwerk (voorheen Sloopvergunning)

Omgevingsvergunning