Wanneer u gaat bouwen of verbouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op het omgevingsloket vindt u een vergunningcheck waarmee u snel kunt zien of u een vergunning nodig heeft. Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via hetzelfde digitale loket (zie hieronder).

Voor het slopen van (een deel) een bouwwerk heeft u in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning nodig. U moet dan een sloopmelding indienen (zie hieronder).

Melding bouwen, verbouwen of slopen

Als u in het bezit bent van een omgevingsvergunning voor bouwen, verbouwen of slopen(melding), dan moet u de start en beëindiging van de bouw-, verbouw- en sloopwerkzaamheden melden. De meldingen moeten minimaal twee dagen voor de start- en einddatum worden doorgegeven aan het team Toezicht en Handhaving. Deze meldingen kunt u doorgeven via een mail naar vergunningen@velsen.nl ter attentie van het Team Handhaving en toezicht.

Informatie

Uitgebreide informatie over bouwen, verbouwen en slopen vindt u in het Digitaal Loket op de productpagina's 'bouwen of verbouwen', 'slopen van bouwwerken' en 'bouwen en verbouwen van een monument'. Daarnaast kunt u met uw vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het team Vergunningen, telefoonnummer 140255.

Bouwen bouwwerk (voorheen Bouwvergunning)

Aanpassen monument (voorheen Monumentenvergunning)

Slopen bouwwerk (voorheen Sloopvergunning)

Omgevingsvergunning