Een bijstandsuitkering helpt u rondkomen zolang u niet genoeg geld hebt om van te leven. De uitkering stopt als u weer voldoende inkomen hebt. Hebt u veel eigen vermogen? Dan moet u eerst een deel daarvan opmaken.

De Participatiewet kent twee soorten bijstand:

  • Algemene bijstand voor het dagelijkse levensonderhoud en
  • Bijzondere bijstand voor uitzonderlijke kosten

Wanneer hebt u recht op bijstand?

  • U woont rechtmatig in Nederland. Voor EU-burgers gelden aparte regels.
  • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
  • U hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering, of deze uitkering is lager dan de bijstand.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Bijstand en solliciteren

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u actief op zoek naar werk. De gemeente helpt u om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door scholing en begeleiding. Ook kan de gemeente u vragen iets terug te doen voor uw uitkering. Bijvoorbeeld dat u vrijwilligerswerk doet.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u de 4 weken nadat u zich meldt voor de uitkering actief op zoek naar werk of een opleiding. Tijdens deze 4 weken (de zoekperiode) krijgt u geen bijstand. Na die periode bepaalt de gemeente of u recht hebt op een bijstandsuitkering. Dit is onder andere afhankelijk van uw inspanningen tijdens de zoekperiode.

Bekijk alle informatie ook eens op velsenwijzer.nl

Bijzondere bijstand (algemeen)

Bijstand (algemene informatie)

Re-integratie

De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.