Overzicht van de bedragen Participatiewet die per 1 juli 2021 gelden.

 

Basisnorm alleenstaande en alleenstaande ouder

Samenstelling gezin

Bedrag

Alleenstaande of alleenstaande ouder 18 t/m 20 jaar

€  266,29

Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 tot

pensioen gerechtigde leeftijd

€ 1078,70

 

Gezin 18 tot pensioengerechtigde leeftijd

Samenstelling gezin

Bedrag

Gezin, personen 21 jaar tot

pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.541

Gezin, twee personen 18 t/m 20 jaar zonder kinderen

€   532,58

Gezin, twee personen 18 t/m 20 jaar met kinderen

€   840,78

Gezin, twee personen één van 18 t/m 20 en

één van 21+ zonder kinderen

€ 1.036,79

Gezin, twee personen één van 18 t/m 20 en

één van 21+ met kinderen

€ 1.344,99

 

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.199,98

Gezin, één of meer gezinsleden

pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.627,08

 

Kostendelersnorm (tot pensioenleeftijd)
Aantal personen huishouden Bedrag
Tweepersoonshuishouden € 770,50
Driepersoonshuishouden € 667,77
Vierpersoonshuishouden € 616,40
Vijfpersoonshuishouden € 585,58
Zespersoonshuishouden € 565,03
Zevenpersoonshuishouden € 550,35

 

Verblijf in inrichting
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 341,55
Toeslag zorgverzekering € 34
Gezinnen € 531,26
Toeslag zorgverzekering € 76

 

In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering
Situatie HBO/WO en bedrag (M)BO en bedrag
Thuiswonend € 921,17 € 535,61
Uitwonend € 921,17 € 756,45
Toeslag eenoudergezinnen € 266,52 € 266,52

 

Vermogensgrenzen
Vermogensgrenzen Bedrag
In woning gebonden vermogen € 53.100
Alleenstaande € 6.295
Alleenstaande ouder of het gezin € 12.590

 

Vrijgelaten middelen
Vrijgelaten middelen Bedrag
25% inkomsten uit arbeid, maximum per maand € 221

12,5% inkomsten uit arbeid alleenstaande ouder,

maximum per maand

€ 137,94

 

Individuele inkomenstoeslag
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande € 431
Alleenstaande ouder € 539
Gezin € 592

 

Individuele studietoeslag
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande € 2.905
Alleenstaande ouder € 3.119

 

Minimaregelingen
Activiteit Bedrag
Sociaal culturele activiteiten (per gezinslid per kalenderjaar), maximaal € 75
Extra toeslag voor kinderen (4 - 18 jaar): voor actieve deelname aan sport / cultuur € 250 / € 350
Indirecte schoolkosten (per kind dat op het basisonderwijs zit) € 50
Indirecte schoolkosten (per kind tot 18 jaar dat op het voortgezet onderwijs zit) € 270