Bijstand is een recht. Als u door omstandigheden niet zelf in uw bestaan kunt voorzien, mag u rekenen op de uitkering die bij u past. Maar de bijstand is er alleen voor mensen die er ook echt recht op hebben. Misbruik mag niet lonen en de gemeente Velsen treedt daar dan ook streng tegenop. Er zijn controlerende medewerkers die de rechtmatigheid van de uitkeringen controleren. Zij beschikken over veel informatie, bijvoorbeeld door koppeling aan diverse bestanden.
 

Bijstand en fraude