Bijstand

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is er voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen.

Hulp bij schulden

Direct naar schuldhulpverlening

Lukt het niet om op eigen kracht uit de financiële problemen te komen? Bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om uw rekeningen te betalen, wacht dan niet te lang en zoek tijdig hulp.

Regelingen laag inkomen

Geld

Regelingen vanuit Velsen voor inwoners en gezinnen met een laag inkomen.

Lees meer over de regelingen laag inkomen

Bereken uw recht

Op Bereken uw recht kunt u als inwoner van Velsen kijken waar u voor in aanmerking komt.

Ga naar berekenuwrecht

Hulp en advies ondernemers

Hulp bij schulden, Bbz en advies en coaching administratie voor ondernemers.

Lees meer over hulp en advies ondernemers

Re-integratie

Werk & activering

Krijgt u geen uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het zoeken van een baan.

Lees meer over Re-integratie

Armoedevisie

Armoede en schulden (kunnen) leiden tot sociale uitsluiting en dat willen we voorkomen.

Lees meer over de Armoedevisie