Bijstand

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is er voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die u niet uit uw eigen inkomen kunt betalen.

Re-integratie

Werk & activering

Krijgt u geen uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het zoeken van een baan.

Lees meer over Re-integratie

Hulp bij schulden

Direct naar schuldhulpverlening

Lukt het niet om op eigen kracht uit de financiële problemen te komen? Bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om uw rekeningen te betalen, wacht dan niet te lang en zoek tijdig hulp.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Geld

Hebt u weinig inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen? Als u daardoor problemen hebt met het betalen van uw woonkosten, komt u in aanmerking voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Lees meer over TONK

 

Armoedevisie

Armoede en schulden (kunnen) leiden tot sociale uitsluiting en dat willen we voorkomen.

Lees meer over de Armoedevisie