Kwaliteit zwemwater

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot 1 oktober. In die periode controleert de provincie Noord-Holland de kwaliteit van de zwemwaterlocaties. De controles richten zich vooral op hygiëne en veiligheid. De zwemwaterkaart kunt u raadplegen op website van de provincie Noord-Holland. Voor wat betreft zwembaden en sauna's houdt de provincie het gehele jaar toezicht op de ‘Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden’. U kunt voor de kwaliteit van het zwemwater ook NOS teletekst (pagina 725) raadplegen of surfen naar www.waterland.nl.

Wilt u meer weten over zwemmen en recreëren aan het strand of in de gemeente Velsen? Kijk op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Blauwe vlag

Schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid: dit zijn een aantal belangrijke eisen waaraan stranden en jachthavens moeten voldoen om een Blauwe Vlag te ontvangen. Donderdag 19 mei 2011 hebben IJmuiden aan Zee en Marina Seaport voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Blauwe Vlag gekregen. En voor het eerst dit jaar heeft strand Noordpier ook de vlag verdiend.

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die schoon en veilig zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Voor toeristen en recreanten is dit het internationale herkenningssymbool.

In Nederland kregen in 2011 50 stranden en 79 jachthavens een Blauwe Vlag. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. De toekenning van de Blauwe Vlaggen gebeurt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale organisatie.

Wilt u meer weten over De Blauwe Vlag? Kijk dan op www.deblauwevlag.nl.

Sportvissen

Als u wilt gaan vissen is veelal een vergunning nodig. Welke vergunning u nodig heeft hangt af van uw leeftijd, de plek waar u wilt gaan vissen, met welke aas en hengels u gaat vissen en of u lid bent van een visvereninging. De Hengelsportvereniging Velsen kan u er alles over vertellen. Kijk op de website van HSV Velsen voor meer informatie.

Spaarnwoude

Recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de gemeente Velsen en midden in het drukke verstedelijkte deel van Noord-Holland en vormt de buffer tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen. U kunt op bepaalde locaties prima zwemmen. Daarnaast zijn in dit recreatiegebied allerlei andere mogelijkheden voor ontspanning. Kijk op www.spaarnwoude.nl voor meer informatie.

Waterwetvergunning / -melding

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierdoor verandert de regelgeving voor burgers en bedrijven. Deze Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. In de Waterwet gaan zes vergunningen uit eerdere wetten op in één watervergunning (inclusief de keurvergunning). Kijk hieronder voor informatie over de watervergunning.

Waterwetvergunning /-melding