Werkzaamheden voor en aan het water kosten geld. Aanleg, vervangingen, verbeteringen, beheer, onderhoud, controle en handhaving aan de watersystemen worden op verschillende manieren betaald.

Rioolheffing

Voor alle gemeentelijke watertaken aan m.n. de riolering en het grondwater betaalt u jaarlijks rioolheffing aan de gemeente Velsen. Iedereen betaalt mee, omdat het product een algemeen belang heeft voor de volksgezondheid. De rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad van Velsen vastgelegd. In Velsen betaalt iedere eigenaar een vast bedrag en daarnaast betalen alle gebruikers van de riolering ook een vast bedrag. Van de inkomsten uit de rioolheffing worden alle gemeentelijke watertaken bekostigd. De gemeente mag geen andere taken bekostigen uit de opbrengsten van de rioolheffing. Op het digitale loket van de gemeente Velsen kunt u de riooltarieven bekijken (zie onder).

Zuiveringsheffing

Voor alle watertaken van Rijnland en HHNK betaalt u een zuiveringsheffing en een watersysteemheffing (voorheen de omslagheffing). Of u aan Rijnland of HHNK betaalt, hangt af in welk beheersgebied u woont. Aangezien iedereen er belang bij heeft, betaalt iedereen, inwoners én bedrijven, mee aan het werk van de waterschappen. De zuiveringsheffing is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden om uw afvalwater te zuiveren alvorens het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. De watersysteemheffing is bedoeld voor alle kosten die het waterschap heeft aan “droge voeten en schoon water”. Kijk op www.rijnland.net of www.hhnk.nl voor actuele watertarieven.

Drinkwater

Voor het gebruik van drinkwater betaalt u per jaar aan het drinkwaterbedrijf PWN. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het drinkwaterverbruik. Kijk op www.pwn.nl voor actuele verbruikstarieven.

Rioolheffing