Werkzaamheden voor en aan het water kosten geld. Aanleg, vervangingen, verbeteringen, beheer, onderhoud, controle en handhaving aan de watersystemen worden op verschillende manieren betaald.

Rioolheffing

Voor alle gemeentelijke watertaken aan m.n. de riolering en het grondwater betaalt u jaarlijks rioolheffing. Sinds januari 2021 regelt de gemeente Velsen de rioolheffing met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De heffing van waterschapsbelasting in Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Velsen-Zuid en IJmuiden werd al verzorgd door de BSGR. Dit betekent voor u dat u voortaan één gecombineerde aanslag krijgt voor de gemeente- en waterschapsbelasting. De BSGR verzorgt sinds 1 januari 2021 ook de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. En de aanslagoplegging van leges en andere rechten. 

Woont u in Velsen-Noord en bent u belastingplichtig? Dan ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslagen van de BSGR en de aanslag waterschapslasten van het Hollands Noorderkwartier.

Iedereen betaalt mee, omdat het product een algemeen belang heeft voor de volksgezondheid. De rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad van Velsen vastgelegd. In Velsen betaalt iedere eigenaar een vast bedrag en daarnaast betalen alle gebruikers van de riolering ook een vast bedrag. Van de inkomsten uit de rioolheffing worden alle gemeentelijke watertaken bekostigd. Kijk op de website van de BSGR voor de actuele rioolheffing tarieven.

Zuiveringsheffing

Voor alle watertaken van BSGR en Hollands Noorderkwartier betaalt u een zuiveringsheffing en een watersysteemheffing (voorheen de omslagheffing). Of u aan BSGR of Hollands Noorderkwartier betaalt, hangt af in welk beheersgebied u woont. Aangezien iedereen er belang bij heeft, betaalt iedereen, inwoners én bedrijven, mee aan het werk van de waterschappen. De zuiveringsheffing is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden om uw afvalwater te zuiveren alvorens het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. De watersysteemheffing is bedoeld voor alle kosten die het waterschap heeft aan “droge voeten en schoon water”. 

Drinkwater

Voor het gebruik van drinkwater betaalt u per jaar aan het drinkwaterbedrijf PWN. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het drinkwaterverbruik. Kijk op www.pwn.nl voor actuele verbruikstarieven.

Rioolheffing