Wat is riolering?

Riolering is een ondergronds stelsel van buizen en putten om het afvalwater en regenwater af te voeren. Voor de inzameling van het afvalwater en regenwater zijn hoegenaamd alle huizen, bedrijven en straatkolken (voor regenwater) met kleinere leidingen verbonden met de hoofdriolering. Daarnaast heeft de riolering allerlei bijzondere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld pompen, gemalen, overstorten, rioolschuiven en randvoorzieningen.

Meer informatie

Kijk op de website www.riool.infovan de stichting RIONED of klik op de onderwerpen of producten hieronder.

Waar dient riolering voor?

Zuiver drinkwater en riolering dragen bij aan een goede volksgezondheid. Ook is het riool belangrijk om wateroverlast tegen te gaan en voor een schoner water- en bodemmilieu.

Lees verder

Wat mag wel en wat mag niet in het riool?

Wat mag wel en wat mag niet in het riool?

Alles wat u in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. Ook wat u in een straatkolk wegspoelt komt in het riool terecht.

Lees verder

Riool- en kolkenreiniging

Direct naar Riool- en kolkenreiniging

Het rioolstelsel is bedoeld om afvalwater en overtollige regen af te voeren. Het riool, de huisaansluitingen en de straat- en trottoirkolken (putten) moeten daarom in goede staat zijn.

Rioolplannen

De belangrijkste rioleringsplannen zijn het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Basis Rioleringsplan.

Lees verder

Riothermie

Met de vrij nieuwe rioleringstechnologie riothermie, kan het Vellesan College uit IJmuiden de nieuwbouwvleugel gasloos verwarmen met uit afvalwater teruggewonnen warmte. Lees verder

Rioolheffing

U betaalt aan de BSGR rioolheffing voor de aanleg en onderhoud van het riool.

Lees meer over rioolheffing en de Tarieven gemeente Velsen 2021.