Wat is grondwater en hoe werkt het?

Als u een kuil graaft totdat de kuil vol met water blijft staan dan heeft u het grondwater bereikt. Dit wordt ook wel het grondwaterpeil genoemd. Het water bevindt zich tussen de korrels van de grond. Grondwater is natuurlijk en erg nuttig. Het grondwaterpeil wordt met name bepaald door het peil van de sloten in de omgeving. Het grondwater wordt aangevuld door regen wat de bodem insijpelt en het oppervlaktewater.

Het teveel aan grondwater stroomt op natuurlijke wijze naar de dichtstbijzijnde sloot, watergang of verder de bodem in. Dit gaat relatief langzaam omdat het langs de korrels van de bodem moet stromen. Het grondwater is vooral erg nuttig want bomen, planten en andere gewassen voeden zich ermee. Teveel of tekort aan grondwater kan echter ook overlast geven.

Wie gaat er over het grondwater?

De perceeleigenaar en de gemeente gaan over de kwaliteit van het grondwater. Maar ook het waterschap en de provincie helpen hieraan mee.

Lees verder

Grondwateroverlast en tips

Wat kunt u doen aan een natte tuin of vochtige muren? Waar kunt u grondwateroverlast melden?

Lees verder

Wat doet Velsen aan het grondwater?

Met toezicht, reparatie, onderhoud en onderzoek werkt de gemeente aan het voorkomen van grondwateroverlast.

Lees verder

Grondwaterportal

In Gemeente Velsen meten we in 120 peilbuizen het niveau van het grondwater. De grondwaterstanden kunt u bekijken in een grondwaterportal.

Lees meer over deze portal