Welkom in het Waterloket van Gemeente Velsen. In dit Waterloket vindt u praktische en interessante informatie plus tips over 'waterzaken'. Via het Waterloket kunt u tevens uw klachten en meldingen kwijt die een relatie hebben met water.

In dit Waterloket wordt onder water verstaan: afvalwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater en drinkwater. De verschillende soorten water worden allemaal toegelicht.

Alle gemeenten hebben de loketfunctie voor de gemeentelijke watertaken gekregen (afvalwater, regenwater en grondwater). De gemeenten zijn hiervoor nu het aanspreekpunt geworden. Daarom is dit Waterloket ingericht.

U leest wat we samen met andere overheden, bedrijven en bewoners doen aan watertaken, hoe het werkt en waar u moet zijn met uw vragen over water en alles wat daarmee samenhangt. Wie kunt u waar op aanspreken, daar zal dit Waterloket duidelijkheid in geven.

U kunt op de onderstaande onderwerpen klikken voor meer informatie.

Het riool

Meer weten over het riool

Het riool is een ondergronds stelsel van buizen en putten om het afvalwater en regenwater af te voeren.

Grondwater

Direct naar Grondwater

Als u een kuil graaft totdat de kuil vol met water blijft staan dan heeft u het grondwater bereikt. Dit wordt ook wel het grondwaterpeil genoemd.

Drinkwater

Wassen, drinken en voedsel bereiden. Schoon water is van levensbelang. Per dag gebruiken we gemiddeld zo’n 125 liter water per persoon.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap regelt waterstanden,bewaakt, de waterkwaliteit en zorgt voor veilige dijken en plattelandswegen.

Lees verder

Wat kost water?

Werkzaamheden voor en aan het water kosten geld. Dank aan aanleg, vervangingen, verbeteringen, beheer, onderhoud, controle en handhaving.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Hogere temperaturen, nattere winters, extreme regenbuien en kans op droge zomers. De gemeente heeft de te verwachten effecten in een klimaatatlas gepubliceerd.

Lees meer over klimaatadaptatie