De auto is, samen met de fiets, het meest gebruikte vervoermiddel voor onze dagelijkse verplaatsingen. Om deze verplaatsingen zo effectief mogelijk te laten verlopen wil iedere autobezitter zijn of haar auto, het liefst gratis, direct voor de deur van de bestemming parkeren. Gezien het nog altijd toenemende autobezit is in de openbare ruimte echter niet altijd voldoende plaats om dit mogelijk te maken. Daarom zijn er regels voor parkeren opgesteld.

Ontheffing parkeerverbod (aanvraag)

Parkeren van grote voertuigen e.d.

Parkeren van grote voertuigen

In de Velsense APV worden voertuigen die met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter aangemerkt als grote voertuigen.

Lees meer over het parkeren van grote voertuigen

Bon parkeergeld of parkeerbelasting

Voor het niet betalen van parkeergeld en voor fout parkeren krijgt u een bekeuring. U kunt bezwaar maken tegen de bekeuring, maar dient de bekeuring wel te betalen.

Lees meer over de bon parkeergeld 

Inrit of uitrit (laten) maken