De gemeente draagt medeverantwoordelijkheid in het bestrijden en voorkomen van rampen. De gemeente Velsen heeft daarvoor een plan klaarliggen. In dit crisisplan is geregeld wie wat doet. Het voorziet in de inzet van onder meer de politie, ambulancedienst, brandweer en het Rode Kruis ten tijde van een ramp.

Wanneer is er sprake van een ramp?

De burgemeester bepaalt, wanneer het crisisplan in werking treedt. De gemeente geeft voorlichting, wanneer er sprake is van een ramp en informeert u wat u moet doen.

Testalarm

De sirenes worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest.

Alarm

Gaat de sirene op een ander moment, dan is er sprake van een alarm. Geldt het alarm slechts voor een gebied van beperkte omvang, dan is het mogelijk dat niet de sirene, maar een rondrijdende geluidswagen, of de politie u waarschuwt.

Een groot probleem bij rampen is, dat mensen niet weten wat ze moeten doen. Hierdoor kunnen onnodig meer slachtoffers vallen.

Wat moet u als eerste doen als de sirene gaat, of de geluidswagens rondrijden om u te waarschuwen?

  1. Ga direct naar binnen.
  2. Sluit deuren en ramen.
  3. Zet radio of televisie aan (zie hieronder)

Ook is het van belang dat alle ventilatieapparatuur in woningen, flats en andere gebouwen wordt uitgeschakeld. Dit om inademing van mogelijk schadelijke stoffen te voorkomen.

Ga in geen geval naar buiten, om bijvoorbeeld uw kinderen van school te halen of te gaan kijken op de plaats van het ongeluk.

Breng eerst uzelf in veiligheid en stel u er via de lokale radio- en televisiezender van op de hoogte wat er aan de hand is.

Stem af op:

Radio Noord-Holland:

  • In Velsen-Noord op kabelfrequentie 105.3 MHz (etherfrequentie 93.9 Mhz);
  • in de rest van Velsen op kabelfrequentie 92.5 MHz (etherfrequentie 88.9 Mhz).

TV Noord-Holland:

  • In Velsen-Noord via de kabel op kanaal 44 (655.25 Mhz);
  • in de rest van Velsen via de kabel op kanaal 6++ (184 Mhz);
  • in alle gemeentedelen via de ether op kanaal 55 zendmast Wormer (743-23 Mhz).

Luister naar de instructies die gegeven worden. Belangrijk voor uw eigen veiligheid is dat u de instructie van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt.