Als u een vermoeden hebt van:

 • Huiselijk geweld (partner / ouder / kind)
 • Kindermishandeling
 • Ouderenmishandeling
 • Verwaarlozing (ouderen of kinderen)

Dan willen wij u graag informeren over wat u kunt doen.

 1. Eén signaal is geen signaal maar wel een teken om alert te zijn.
 2. Let bij een volgende keer op de volgende signalen:
 • Duur
 • Ernst
 • Leeftijd
 • Vorm van bedreiging
 • Omstandigheden
 1. Let bij het maken van een melding op de volgende dingen:
 • Maak de zaak concreet
 • Wat heb ik gezien?
 • Wat heb ik gehoord?
 • Wanneer?
 • Wie waren / zijn erbij betrokken?
 • Waar?

Meer informatie

Ga  naar Veilig Thuis Kennemerland en/of bel gratis het landelijk nummer van Veilig Thuis, 0800 2000 (24 uur per dag / 7 dagen per week). Ook als u zelf slachtoffer bent van mishandeling of huiselijk geweld kunt u hier terecht. Bij nood belt u met 112.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon.