Bij prettig wonen, werken en leven, speelt veiligheid een belangrijke rol. Samen met de politie, brandweer, het Openbaar Ministerie en partners zoals ondernemers, werkt de gemeente aan een veilige en leefbare stad. Maar de belangrijkste schakel als het om veiligheid gaat, dat bent u. Alle Velsenaren zijn de ogen en oren van onze hulpdiensten en ordehandhavers.

Noodsituatie

Noodnummers
Wat Telefoonnummer
Centraal alarmnummer (ambulance/brandweer/politie) 112
Brandweer 0900 0904
Politie 0900 8844
Gemeente Velsen gemeentehuis 0255 567200 of 14 0255

Brandweer

De gemeentelijke brandweer is per 1 juli 2008 opgegaan in de Veiligheidsregio Kennemerland. Kennemerland is landelijk de derde Veiligheidsregio met een regionaal georganiseerd Brandweerkorps. Verder is Kennemerland de eerste Veiligheidsregio in Nederland waar naast het regionaal Brandweerkorps ook de GGD deel uitmaakt van de Veiligheidsregio.

Burgernet

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om verdachte of vermiste personen op te sporen. Bewoners en werknemers in de gemeente kunnen zich aanmelden voor een telefonisch netwerk. Na bericht van de politie kunt u helpen met een zoekactie. Zie voor meer informatie de website van Burgernet.

Melding Openbare Ruimte

Voor het doorgeven van gebreken aan bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen en riolering (van de erfgrens tot/met het hoofdriool). Bel 0255-567200 of kijk hier.

Klantenservice HVC Inzameling

Voor klachten/meldingen over het schoonhouden van de straatkolken, het vegen van de straten en het ophalen van huisvuil en grofvuil klachten/meldingen over de gladheidbestrijding.
0800-0700 of stuur een e-mail naar klantenservice@hvcgroep.nl.

Gas, water, licht en milieu

Belangrijke telefoonnummers Gas, licht, water en milieu
Onderdeel Telefoonnummer
Omgevingsdienst IJmond 0251 263863
Elektriciteit / gas 0800 9009 (gratis)
Kabel 0900 20220215 (€ 0,10/min.)
Water 0800 0232355 (gratis)

Veilig Thuis

Veilig Thuis is een onafhankelijke organisatie waar alle advies-, meld- en steunpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling onder één dak bij elkaar gebracht zijn vanaf 1 januari 2015. Voorheen was dit het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis.

Overige telefoonnummers

Overige handige gegevens
Wat Telefoonnummer E-mailadres
De luisterlijn.nl 088 0767000 ehulp@deluisterlijn.nl

Meldpunt Discriminatie Kennemerland (BDK)

023 5315842  info@bdkennemerland.nl
GGD Kennemerland Meldpunt Zorg en Overlast    023 5159998

ggdvangnet@ggdkennemerland.nl 

Kindertelefoon 0800-0432  
Korrelatie 0900 1450 (€ 0,30/min.)   
Dierenambulance Velsen 0255 533239