Brandweer en brandpreventie

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Rampenbestrijding

De gemeente draagt medeverantwoordelijkheid in het bestrijden en voorkomen van rampen. In het plan crisisbeheersing en rampenbestrijding is geregeld wie wat doet.

Lees meer over crisisbeheersing en rampenbestrijding

Cybercrime

Cybercrime

Gemeente Velsen werkt samen met diverse partijen in Noord-Holland om inwoners bewust te maken van de gevaren van cybercrime (internetoplichting).

Lees meer over Cybercrime

Discriminatie

Discriminatie

Iedere inwoner die vindt dat hij/zij gediscrimineerd wordt kan een klacht indienen/melding discriminatie doen.

Lees meer over discriminatie

Gevonden of verloren

Handhaving

De tekst 'Handhaving' staat herkenbaar op de ruggen van de BOA's

Onze handhavers bewaken de openbare orde en veiligheid in de gemeente Velsen. Zij zijn aanwezig op plekken waar zij het hardst nodig zijn.

Lees meer over handhaving

Handhavingsverzoek

Melding openbare ruimte

Horen, Zien en Melden

Horen, zien en melden

Hoe meer ogen en oren in de wijk, hoe veiliger de wijk.

Lees meer over Horen, Zien en Melden

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld

Informatie over wat u kunt doen als u een vermoeden hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees verder over Huiselijk geweld en kindermishandeling

Handige telefoonnummer veiligheid

Handige telefoonnumers

Samen met de politie, brandweer, het Openbaar Ministerie en partners zoals ondernemers, werkt de gemeente aan een veilige en leefbare stad.

Lees meer over handige telefoonnummers veiligheid

HartslagNu

Als meer burgerhulpverleners snel bij een hartstilstand zijn en weten hoe zij moeten reanimeren en waar een AED apparaat hangt, is de kans op overleven veel groter! 

Lees meer over HartslagNu

Terrorismebestrijding

Terrorismebestrijding

De overheid zorgt voor maatregelen en informatie voor terrorismebestrijding.

Lees meer over Terrorismebestrijding