Monumentale of waardevolle bomen zijn beschermd in Velsen. Voor het kappen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd.

In 2012 is de regelgeving omtrent het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een groot aantal bomen vereenvoudigd. Dit betekent dat hiervoor in de toekomst geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden.

Dit geldt uiteraard niet voor bijzondere bomen in Velsen. Deze blijven beschermd. Om inzicht te krijgen in welke bomen dat zijn, is onderzoek gedaan. Resultaat van dit onderzoek is een conceptlijst van al deze monumentale en waardevolle bomen. Als in de toekomst een of meer bomen gekapt moeten worden, dan moet hiervoor een 'omgevingsvergunning voor vellen houtopstand' worden aangevraagd. Deze vergunning wordt in principe alleen verleend als de veiligheid in het geding is of een maatschappelijk belang wordt gediend.

Het rapport monumentale bomen en de complete lijst kunt u hieronder downloaden.