In het bomenplan staat beschreven hoe het bomenbestand in Velsen evenwichtiger van opbouw kan worden.

Bomen hebben in tegenstelling tot gras en beplanting een sterk ruimtelijk effect. Bomen vormen een belangrijk tegenwicht voor de verstening van onze omgeving, scheppen geborgenheid, en maken de stad tot een plek waar mensen willen zijn en elkaar willen ontmoeten. Deze ruimtelijke eigenschap is onder andere goed beleefbaar in lanen en plantsoenen.

Doelstelling

Om de boom de plek te geven die hij verdient is in 1989 een bomenplan geschreven. Deze nota is destijds opgesteld met als doel de ontwikkeling van het bomenbestand te bevorderen. Hierbij is onderscheid gemaakt in hoofd en nevenstructuren, waarbij de bomen in de hoofdstructuren een bijdrage leveren voor heel Velsen terwijl de bomen in de nevenstructuren vooral een bijdrage leveren op straat cq buurtniveau.

De voorstellen in dit bomenplan waren van erg algemene aard. Er zijn aanwijzingen gegeven voor de boomgrootte en de locatie, maar niet voor de toe te passen soort. Bovendien ontbreekt Velserbroek in het bomenplan van 1989.

Dit bomenplan heeft een veel meer praktijkgerichte aanpak waarbij de bestaande situatie als uitgangspunt is genomen. Aan de hand van de analyse van de boomstructuur en de kwaliteit van de individuele boom worden in dit plan maatregelen omschreven waardoor het laanbomenbestand van Velsen evenwichtiger van opbouw wordt. De structuren moeten duidelijker worden, en de leeftijdopbouw meer evenwichtig verdeeld. Bovendien is Velserbroek toegevoegd. Het is een plan dat met “de wijk” besproken is en zodoende een breed draagvlak heeft. Dit plan moet de toetssteen worden voor reconstructies en andere ingrepen in de lanen c.q. straten van Velsen.