Groen Velsen

Velsen is een verrassende gemeente. Mensen die hier nog nooit zijn geweest kenschetsen Velsen vaak als 'die plaats bij de Hoogovens'. Zij hebben het beeld van een sombere plek, gedomineerd door zware industrie. Natuurlijk, de zware industrie is er, en die oefent invloed uit op Velsen, zowel in positieve als negatieve zin. Maar Velsen is veel meer dan dat. En daar komen mensen achter als ze Velsen zelf eens bezoeken. Hun beeld verandert dan radicaal. 'Goh, ik wist niet dat het hier zo mooi was' is een veel gehoorde uitspraak. En als je dan vraagt waarom ze Velsen zo mooi vinden krijg je meestal het antwoord: 'Omdat er zoveel groen is'. Natuurlijk, Velsen is ook mooi vanwege haar oude dorpskernen, mooie gebouwen en villawijken maar het feit dat dit alles zich zo in een groene omgeving bevindt valt mensen op.

Onderhoud

De gemeente onderhoudt het openbaar groen in de openbare buitenruimte. Onder openbaar worden bijvoorbeeld verstaan: plantsoenen, grasvelden, water- en oeverbeplanting, maar ook het groen op speelplaatsen.

Benieuwd naar welke plantsoenen gemeente Velsen in 2018 en 2019 gaat renoveren? Lees meer over Renovatie plantsoenen 2018 - 2023

Van Grijs naar Groen

We zijn een campagne gestart om meer te vergroenen in Velsen-Noord en IJmuiden-Noord! Meer weten? Lees meer over Van grijs naar groen

Monumentale bomen

Monumentale of waardevolle bomen zijn beschermd in Velsen. Voor het kappen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd. Lees meer over monumentale bomen

Bestrijding japanse duizendknoop en reuzenberenklauw

Japanse duizendknoop in de zomer en de herfst

Het chemisch bestrijden van planten op sommige plekken is nodig. Lees meer over Bestrijding Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw