Dieren komen op voedsel af. U kunt dierenoverlast voorkomen door ervoor te zorgen dat er geen voedsel op straat ligt. Menseneten is meestal niet goed voor dieren. Als u in de winter vogels voert in uw tuin of op uw balkon, strooi dan niet teveel zodat er geen resten blijven liggen.

Meeuwen

Meeuwen zijn beschermd door de Flora- en Faunawet. Het is verboden eieren te rapen, beschadigen of kapot te maken. Daardoor kan de gemeente niet veel doen aan overlast. Door goede voorlichting te geven proberen we overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Voer de meeuwen niet.
  • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat.
  • Zet uw afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg.
  • Fruit, groenten en brood dat u over heeft, kunt u kwijt bij de ingang van kinderboerderij Velserbeek. Daar staan speciale containers.
  • Voorkom broedplaatsen door het leggen van een net of het spannen van draden. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is op uw dak. In september eindigt het broedseizoen. Vanaf dat moment kunt u het meeuwen moeilijk maken om een nest te maken. Dat werkt nog beter als u dat met uw buren tegelijk doet.
  • Zet vogelverschrikkers in (vliegers) om vogels te verjagen.
  • U kunt ook een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van nestwerende materialen (www.nvpb.org).

Katten

Hebt u last van andermans katten? Dan adviseert de gemeente u om in gesprek te gaan met katteneigenaren, met het verzoek om de katten uit uw tuin te houden. Daarbij kunt u eventueel hulp inschakelen van buurtbemiddeling.

Wilt u een melding doen over zwerfkatten? Dat kan bij Kerbert Dierentehuis in IJmuiden.

Eikenprocessierups

Om overlast te voorkomen plaatsen we nestkasten voor mezen op locaties waarvan we weten dat daar vaak nesten zitten of we ze verwachten. Ook maaien we het gras anders, zodat het aantrekkelijker wordt voor de natuurlijke vijanden van de rupsen.

Hebt u een plek gevonden waar een nest eikenprocessierupsen zit? Geef dit aan ons door via slimmelden of 0255 567200 of +14 0255 (zonder kengetal).

Op de website waarneming.nl (externe link) kunt u checken of een nest al gemeld is, hier worden alle locaties van nesten geregistreerd.

Lees meer over de eikenprocessierups in Velsen