Gekrijs, afval op de grond en het afpakken van een broodje of ijsje. Dat is de overlast die wij regelmatig van meeuwen ervaren. Zeker in IJmuiden met zijn havens en de zee. Hoe kunt u deze ergernissen voorkomen? Door geen afval op straat te laten zwerven is de overlast al een stuk minder.

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. De gemeente kan niet veel doen; meeuwen worden immers beschermd door de Flora- en Faunawet. Zo is het verboden om eieren te rapen dan wel deze te beschadigen of te vernielen.

Voorkomen

Voorkom zwerfafval is een veelgehoord advies. Maar wat kunnen we nog meer doen? Meeuwen bouwen het liefst hun nest op een beschutte plek op een plat dak, zoals bij een schoorsteen. Meestal gaan ze terug naar hun broedplek van vorig jaar. Haal daarom de oude nesten na het broedseizoen weg. Het helpt ook om de dakgoot schoon te houden. De meeuwen kunnen dan niet de takjes en bladeren gebruiken voor hun nest.

Gemeente

De gemeente probeert overlast te voorkomen door goede voorlichting te geven. Er is tevens nauw contact met woningcorporaties om ook aan hun bewoners informatie te geven hoe te handelen inzake de bestrijding van meeuwen. Op een aantal daken van de woningen van de corporaties worden vliegers (Terror Hawk) geplaatst. In principe ligt de verantwoordelijkheid van de bestrijding van plaagdieren bij de eigenaar van een woning of perceel. Het is verboden om eieren te rapen of te vernielen, omdat meeuwen worden beschermd door de Flora- en Faunawet. Daar moet de gemeente zich ook aan houden.

Jonge meeuwen

In juni, als de eieren zijn uitgekomen, worden de volwassen dieren erg actief en schreeuwen de kuikens constant om eten. In juli, als de jonge vogels hun eerste vlieglessen krijgen, is er het meeste lawaai; de volwassen dieren beschermen hun jongen fanatiek en zijn erg luidruchtig. Tegen het eind van de zomer zwermen oude en jonge vogels uit en keert de rust langzaam weer terug. Tot het volgend broedseizoen …

Verder nog enkele tips:

  • Voer de meeuwen niet.
  • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat.
  • Zet uw afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg.
  • Fruit, groenten en brood dat u over heeft, kunt u kwijt bij de ingang van kinderboerderij Velserbeek. Daar staan speciale containers.
  • Voorkom broedplaatsen door het leggen van een net of het spannen van draden. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is op uw dak. In september eindigt het broedseizoen. Vanaf dat moment kunt u het meeuwen moeilijk maken om een nest te maken. Dat werkt nog beter als u dat met uw buren tegelijk doet.
  • Zet bijvoorbeeld vogelverschrikkers in (vliegers) om vogels te verjagen.  Info:  www.vogelverschrikker.nl (externe link).
  • U kunt ook een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van nestwerende materialen (website: Nederlandse Vereniging van Plaagdierenmanagement Bedrijven).