Om de leefbaarheid voor mens en dier zo hoog mogelijk te houden, heeft de gemeente Velsen een aantal regels opgesteld voor het uitlaten van honden.

  • Er geldt een opruimplicht voor hondenpoep, behalve op de uitlaatplekken.
  • Neem altijd een opruimzakje mee, te koop in dierenspeciaalzaken. Op sommige plekken zijn gratis zakjes.
  • Honden moeten worden aangelijnd, behalve op de losloopplekken.
  • Kinderspeelplaatsen zijn verboden gebied voor honden.
  • Een verbod voor honden is niet van toepassing voor (blinden)geleidehonden.
  • De gemeente houdt een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat uw hond een graag geziene gast blijft. Bij overtreding krijgt u een boete, dus neem geen risico.

Losloopplekken duiden we aan met groene borden (met daarop 'Losloopplek' of 'Uitlaatplek') en groene paaltjes.

Straatbord met spelende hond en de tekst 'Uitlaatplek'

 

 

 

 

 

Treft u en uw hond een aangelijnde hond aan op de uitlaatplek? Misschien is het een wegloper of agressieve hond. Lijn uw hond in dit geval ook even aan. Dan blijft de onderlinge machtsverhouding in evenwicht en brengt uw hond u niet in vervelende situaties.

Kinderen en honden

Hoewel kinderen dol zijn op honden, zijn sommige ook bang. Houd uw hond weg van kinderspeelplaatsen. Zij moeten onbezorgd kunnen spelen.  In de poep van uw hond kunnen spoelwormen zitten. Besmetting veroorzaakt gezondheidsklachten. Opruimen voorkomt dat. Uw opruimzakjes kunt u kwijt in de afvalbakken.

Straatbord met  kinderen en de tekst 'Speelplek Verboden voor honden'

Hebt u een hulphond of een blindengeleidehond?

Dan hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen. Wel verwachten wij van u dat u uw hond laat poepen op een plek waar dit geen overlast geeft.

Uw blindengeleidehond of hulphond is, in tegenstelling tot andere honden, welkom op speelplekken en andere plekken die verboden zijn voor honden.

Kunt u door een bepaalde handeling  uw hulphond of blindengeleidehond niet aan de lijn houden? Dan mag u de hond los laten lopen.

Honden op het strand

Om een evenwicht te vinden tussen alle gebruikers van het strand en de honden zijn er op het strand een aantal regels:

Strandzones IJmuiden

Zone 1 okt tot 1 apr 1 apr tot 1 okt
Zone 1 en 2 Loslopen Geen honden toegestaan*
Zone 3 en 4 Loslopen Loslopen
Kleine strand Aangelijnd Geen honden toegestaan**

*Op het strand van IJmuiden tussen de Zuidpier en IJmuiderslag mogen van 1 april tot 1 oktober geen honden komen op het strand.

**Op het zogenaamde Kleine Strand in IJmuiden (tussen de Noord- en de Zuidpier) mogen van 1 april tot 1 oktober geen honden komen. Voor de eigenaren/huurders van huisjes op de stranden wordt een uitzondering gemaakt, zolang de hond aangelijnd in de directe nabijheid van het huisje blijft.

Strandzones Velsen-Noord

Zone 1 okt tot 1 apr 1 apr tot 1 okt
Zone 1 en 3 Loslopen Aangelijnd
Zone 2 Loslopen Loslopen

 

Kaart zones op het strand voor honden

PDFBegrenzing en zonering strand Gemeente Velsen 2019.pdf

Hondenbelasting