In onze samenleving zijn mensen en dieren met elkaar verbonden. Zonder dieren zou onze samenleving een gebrek hebben aan levendigheid. Als mensen hebben wij een verplichting tegenover de dieren. Dieren hebben een eigenwaarde, een zogenoemde intrinsieke waarde.

De gemeente Velsen heeft sinds 2012 een wethouder Dierenwelzijn én een nota Dierenwelzijn. Naast een morele verantwoordelijkheid ten aanzien van dieren heeft de gemeente ook een juridische verantwoordelijkheid. Dieren die in de gemeente gevonden worden vallen conform het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8, lid 3) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Kadernota Dierenwelzijn 2017 - 2020

De kernboodschap is dat de gemeente het welzijn van de dieren binnen onze gemeente serieus neemt en de wettelijke taken goed wil uitvoeren. We houden rekening met het dierenwelzijn bij het maken van andere keuzes voor het besturen van onze gemeente.

Kadernota dierenwelzijn 2017 - 2020

 

Bescherming Flora en Fauna

Huisdieren begraven

Kadavers, dode (huis)dieren