Olie en vet zijn grondstof voor biobrandstof. U kunt ze gescheiden inleveren op het afvalbrengstation. Of in een afsluitbare verpakking bij het restafval doen.

Olie en vet: grondstof voor biobrandstof

Gescheiden ingezamelde plantaardige olie, frituurvet en dierlijke vetten kunnen worden gebruikt als grondstof voor biobrandstof in energiecentrales of voor voertuigen. U kunt ze daarom gescheiden inleveren op het afvalbrengstation aan de Amsterdamseweg

Lukt het u niet uw plantaardige oliën of vetten gescheiden in te leveren op het afvalbrengstation? Dan kunt u uw olie in een afsluitbare verpakking gieten (zoals een melkpak met schroefdop) en het bij het restafval doen. Vloeibare olie blijft namelijk overal aan vastplakken en vervuilt uw afvalbak. Als deze vetten en oliën bij het restafval belanden leveren ze in de afvalverbrandingsinstallatie nog wel energie op.

  • Spoel olie en vetten nooit door de gootsteen, daar veroorzaken ze verstoppingen en vervuiling van het riool.
  • Gestold vet (frituurvet of boter) kan u ook in een krant wikkelen en in de groene GFT bak doen.
  • Smeerolie en -vet uit uw auto of voertuig noemen we afgewerkte olie en horen bij het klein chemisch afval.