Na de feestdagen wordt in veel huishoudens de kerstboom opgeruimd. De gemeente Velsen wil graag voorkomen dat afgedankte kerstbomen op straat komen te liggen.

In Velsen zijn daarom een aantal manieren waarop de kerstbomen worden ingezameld:

  • De gemeente organiseert jaarlijks in samenwerking met HVC en de brandweer in IJmuiden en Santpoort een kerstboomverbranding. We moedigen kinderen aan om in de kerstvakantie in hun wijk kerstbomen op straat te verzamelen. Kinderen kunnen bij diverse inleverpunten (in elke wijk) kerstbomen inleveren en ontvangen daarvoor een vergoeding (€0,50). Daarover wordt eind december op de gemeentelijke infopagina in de krant gecommuniceerd.
  • Daarnaast haalt HVC op de 2e zaterdag van het nieuwe jaar (12 januari 2019) op doorgaande wegen kerstbomen op. Daarover wordt u in december op de gemeentelijke infopagina geïnformeerd. De kerstbomen inzamelroute met tijdstip treft u onderstaand aan.
  • Ten slotte kunt u uw kerstboom ook wegbrengen naar het afvalbrengstation.

A.u.b. niet in de GFT-minicontainer

Hoewel een kerstboom ook biologisch afbreekbaar is, heeft het de voorkeur de boom niet in stukken via de GFT-minicontainer aan te bieden. Een kerstboom verteert slecht en is vaak vervuild met slingers en schuimversiering. De installatie voor GFT verwerking wordt daardoor verstoord,