Asbest is bouw- en sloopafval., maar omdat dit afval gevaar kan opleveren voor de gezondheid, moet u hier uiterst voorzichtig mee omgaan.

Wilt u asbest verwijderen? U heeft daarvoor mogelijk een vergunning nodig. Kijk in ons digitale loket hoe u dit kunt aanvragen: https://www.velsen.nl/producten/asbest-verwijderen

Verklein of breek asbest nooit! Asbest zit o.a. in: gevels, dakbeschot, golfplaten, in en om schoorstenen of cv-installaties en kachelafdichting, bloembakken, vloerzeil, oude strijkplanken en warmhoudplaatjes. Kijkt u voor meer informatie over asbest in en om de woning op infomil.nl.

Twijfelt u of uw spullen asbest bevatten, behandel dit dan net als asbest. HVC behandelt asbestgelijkend materiaal altijd als asbest.

U dient asbest altijd dubbel in te pakken in stevig plastic, dat kan u op het afvalbrengstation krijgen. Wat houdt dubbel verpakken precies in: Verpak het asbest in één laag doorzichtig plastic van minimaal 0,2 mm dik omwikkel deze laag met tape herhaal bovenstaande handelingen.

Asbest wordt niet opgehaald en mag nooit in de minicontainer aangeboden worden. U kunt het asbest wegbrengen naar het afvalbrengstation.

Verpakte asbest