Jaarlijks produceren we in Velsen miljoenen kilo’s afval. Het scheiden van dit afval gaat steeds beter. Toch zitten er nog vaak veel grondstoffen in het restafval. Deze grondstoffen kunnen we recyclen terwijl we ze nu onnodig verbranden tegen hoge kosten.

Ongeveer één derde van het restafval in Velsen is gft en etensresten. Wanneer we dit beter scheiden scheelt dat in kosten. Het recycle-tarief stimuleert het scheiden van afval. Inwoners die namelijk weinig restafval overhouden, betalen minder dan de inwoners die afval niet goed scheiden en dus meer restafval weggooien. We zijn over de invoering van het recycle-tarief nog in gesprek met elkaar en denken na of we dit systeem willen invoeren om afvalscheiding te verbeteren.

Meer restafval kost meer geld

Afval wordt steeds duurder. Afgelopen 5 jaar stegen onze totale afvalkosten met 8 procent. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, moeten we minderen met restafval. Bij minder restafval hoeven wij namelijk ook minder te verbranden. Daarom is afval scheiden zo belangrijk.

Beter scheiden met het recycle-tarief

Het ‘recycle-tarief’ is een systeem dat leidt tot betere afvalscheiding. In Velsen is de huidige afvalstoffenheffing een vast bedrag. Bij het recycle-tarief wordt dit gesplitst in twee soorten bedragen: een vast bedrag en een bedrag waar u zelf invloed op heeft. Als u goed afval scheidt en daardoor minder restafval weggooit, hoeft u dus minder te betalen. Omgekeerd geldt ook dat als u veel restafval weggooit u meer betaalt. Bij het recycle-tarief hangt de hoogte van uw afvalstoffenheffing dus af van het aantal keer dat u restafval aanbiedt en het volume daarvan. Hoe dat in de praktijk werkt, leest u hieronder.

  • U scheidt plastic, papier, gft (groente, fruit en tuin) en gfe (groente, fruit en etensresten).
  • Uw buurman heeft net als u ook een gezin bestaande uit vier personen, maar houdt niet van afval scheiden. Daarom heeft hij in huis één afvalbak waarin plastic, papier en etensresten belanden.
  • U hebt per week 1 vuilniszak met restafval.
  • Uw buurman heeft per week 3 vuilniszakken met restafval.
  • Eind van het jaar betaalt u minder dan uw buurman, omdat u minder restafval heeft aangeboden.

Extra afvalcontainers om te scheiden bij hoogbouw

Om afval goed te kunnen scheiden heb je verschillende containers nodig. Bij hoogbouw (appartementen) staan nu nauwelijks containers voor plastic- en gft- afval. Dat gaat veranderen. Komend jaar gaan we bij hoogbouw steeds meer speciale containers plaatsen voor groen gfe-afval en voor plastic afval. Om goed zicht te krijgen op deze nieuwe inzameling bij hoogbouw starten we daarmee eerst in een deel van Zeewijk.

Gemeenteraad buigt zich over recycle-tarief

De gemeente Velsen denkt na over het duurzaam afval scheiden met het recycle-tarief. Tijdens de raadssessie van 16 september 2021 vond de gemeenteraad het nog te vroeg om daarover een besluit te nemen. De gemeenteraad heeft met name vragen over het afval scheiden bij hoogbouw en maatwerk. Vanaf oktober 2021 start gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw in Zeewijk. De resultaten en ervaringen in Zeewijk deelt de gemeente Velsen met de gemeenteraad om een besluit te nemen over het duurzaam afval scheiden met het recycle-tarief. Om inzicht te krijgen in wat bewoners vinden van het recycle-tarief heeft Velsen onderzoek gedaan. Lees meer over de enquête over het recycle-tarief en afvalinzameling.

Meer informatie over recycle-tarief

Blijf op de hoogte

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het recycle-tarief.

     

    Filmpje: In gesprek met wethouder Floor Bal over afvalrecycling en het recycle-tarief.