Op deze pagina en op de website van HVC inzameling kunt u terugvinden hoe afval in Velsen wordt ingezameld.

HVC is het bedrijf dat in Velsen huishoudelijk afval inzamelt

  • Bij laagbouwwoningen wordt restafval meestal ingezameld met ondergrondse containers (in Santpoort, Driehuis en het buitengebied met rolcontainers)
  • Veel overige afvalstromen worden bij laagbouw ingezameld met rolcontainers die bewoners in de tuin hebben staan. Zoals GFT (groene deksel), papier (grijs met blauwe deksel) en Plastic/Blik/Drankkartons (oranje deksel).
  • Er zijn een aantal laagbouwwijken in Velsen waar ondergrondse containers staan voor GFT afval en Plastic/Blik/Drankkartons (oranje deksel)
  • Bij hoogbouw/appartementen staan er voor restafval ondergrondse containers en wordt GFT niet apart ingezameld, daar mogen bewoners GFT bij het restafval gooien.Vanaf 2019 worden er bij hoogbouw/appartementen ook containers geplaatst voor GFT en Plastic/Blik/ Drankkartons Zie voor meer informatie de pagina 'Meer Waarde uit Afval'.

HVC Klantenservice

Ondergrondse containers:

In Velsen staan op diverse plaatsen ondergrondse containers. In bijgaand overzicht kunt u die terugvinden. De toegang tot ondergrondse containers is meestal geregeld met een afvalpas.

Aanbiedplaats

Rolcontainers bij de laagbouw worden door bewoners op aanbiedplaatsen (groene tegels) aangeboden. De rolcontainers worden door een vuilniswagen geleegd. Aanbiedplaatsen zijn herkenbaar aan de groene tegels en liggen langs de rijbaan of op de stoep. Soms liggen aanbiedplaatsen in of achter parkeervakken. In die gevallen mogen auto’s op de inzameldag niet parkeren op de aanbiedplaatsen omdat de rolcontainers anders niet op de aanbiedplaats kunnen worden gezet of niet geleegd kunnen worden.

Tijdstip aanbieden rolcontainer

Rolcontainers worden op aanbiedplaatsen tussen de groene tegels aangeboden, waar ze op vastgestelde inzameldagen door HVC (zie uw inzamelkalender) worden geleegd. Vanaf 21:00 uur voor de inzameldag mogen rolcontainers door bewoners op de aanbiedplaats worden gezet. Het is de bedoeling dat iedereen zijn rolcontainer na het legen weer zo snel mogelijk binnenhaalt zodat anderen er geen last van hebben. Informatie over de inzameldagen kunt u vinden op de website van HVC. Als u een melding wilt doen over de inzameling of een klacht heeft over de manier van inzamelen kunt u dat bij HVC melden via hun website of bij de klantenservice.

Glas, papier, plastic en textiel containers

Naast afval dat aan huis wordt opgehaald zijn er in heel Velsen ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier, plastic/blik/drankpakken en textiel waar iedereen die afvalstromen naar toe kan brengen. U vindt deze containers op een aantal plekken in uw buurt of wijk. Die containers zijn vaak bij elkaar geplaatst op plekken waar veel bewoners komen zoals langs uitvalwegen of bij supermarkten. Bij veel scholen en sportverenigingen kunt u ook uw papier kwijt, die u daarmee bovendien financieel steunt.

Grofvuil op het Afvalbrengstation (ABS)

Voor de afval dat te groot is voor een ondergrondse container of afval van een verbouwing of grond, heeft HVC voor Velsen 2 afvalbrengstations.

  • Afvalbrengstation Velsen-Zuid, Amsterdamseweg 10, 1981 LE  Velsen-Zuid
  • Afvalbrengstation Beverwijk, BUKO bedrijvenpark 1, 1943 AG Beverwijk

Daar kunt u alle soorten huishoudelijk afval gratis heen brengen en in verschillende containers scheiden. Voor de openingstijden van het afvalbrengstation kunt u de website hvcgroep.nl/zelf-regelen/afvalbrengstation raadplegen. Voor toegang tot een afvalbrengstation moet u beschikken over een afvalpas.

Op het afvalbrengstation van HVC is ook een apart inleverpunt van kringloopwinkel Noppes. Zijn uw spullen toch onverkoopbaar dan worden ze op het afvalbrengstation verder gescheiden.

Als u teveel grof afval heeft om naar het afvalbrengstation te brengen, kunt u een afspraak maken van een aanhangerservice van HVC.

Afvalpas

Elk huishouden in Velsen heeft voor de toegang tot het afvalbrengstation of een ondergrondse container een afvalpas nodig. Als u geen afvalpas (meer) heeft, neemt u dan tijdens kantoortijden contact op met de klantenservice van HVC of via inzamelkalender.hvcgroep.nl/custom/pasaanvraag

Chemokar

In Velsen rijdt de Chemocar van HVC ieder half jaar een ronde langs diverse standplaatsen. U kunt daar kleine hoeveelheden chemisch afval en kleine elektrische apparaten kwijt.

Kringloopwinkel

We gooien met z’n allen veel weg en staan niet altijd stil bij de mogelijkheid van hergebruik. Een groot deel hiervan is geschikt voor hergebruik via een kringloopwinkel. Denkt u hierbij aan in goede staat verkerende huisraad, boeken, elektrische apparaten en keukenapparatuur. Maar ook die overgebleven vierkante meters laminaat, gordijnen of kleding. Via een kringloopwinkel krijgen ze allemaal een kans op een tweede leven en gaat er minder naar de afvalverbranding. Dat scheelt geld en is goed voor het milieu.

Twijfelt u of het geschikt is voor hergebruik? Brengt u het dan naar het afvalbrengstation van HVC, daar is ook een apart inleverpunt van kringloopwinkel Noppes. Is het toch onverkoopbaar dan worden uw spullen alsnog als afval verder gescheiden.

In Velsen zijn een aantal kringloopwinkels, met Noppes (noppeskringloopwinkel.nl) en OIG (oig-ihd.nl/) werkt Velsen samen. Maar er zijn ook particuliere winkels in Velsen-Noord en IJmuiden. Voor adressen van kringloopwinkels in uw buurt kunt u de gemeentegids of de telefoongids raadplegen, of kijk op kringloopwinkels.nl of op kringloop-info.nl voor de dichtstbijzijnde kringloopwinkel bij u in de buurt.