HVC verzorgt voor Velsen de uitvoering van de huishoudelijke afvalinzameling en verwerking, daarom heeft HVC een klantenservice voor vragen en opmerkingen over afvalinzameling.

Informatie

Vragen over huisvuil, ander afval en inzameldagen?
U vindt veel informatie op de website van HVC en in de afvalkalender.

Contact