Elke gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. In Velsen verzorgt HVC die taak.

Bedrijven moeten hun afval aanbieden aan de zogenaamde bedrijfsafvalbranche.

Vrouw met afvalbak met daarop tekst 'Recycle"Veel huishoudelijk afval verdwijnt in de grijze container of in de ondergrondse container, maar niet alles in de grijze container is ook echt restafval. Afval bestaat voornamelijk uit materialen die we kunnen hergebruiken, zogenaamde grondstoffen. Scheiden van afval en hergebruiken van grondstoffen scheelt geld en is goed voor het milieu.

Wij willen zo min mogelijk bij het restafval weg gooien. Afval willen we zo goed mogelijk scheiden, waardoor waardevolle materialen behouden blijven. (Velsen in Cijfers/ huishoudelijk afval). De belangrijkste stap zetten we gewoon thuis, door het op de juiste manier weg te gooien.

Materialen die nu nog veel in het restafval zitten en heel goed hergebruikt kunnen worden zijn: gft, papier, glas, plastic, textiel en klein chemisch afval.

Restafval is eigenlijk al het (huishoudelijk) afval dat niet hergebruikt kan worden (bijvoorbeeld chipszakken, diepvriespakken, watjes en keukenpapier). Dit restafval wordt tenslotte verbrand in de afvalenergiecentrale.

Meer Waarde Uit Afval

Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk.

Lees meer over 'Meer Waarde uit Afval'

HVC Klantenservice

HVC verzorgt voor Velsen de uitvoering van de huishoudelijke afvalinzameling en verwerking. HVC heeft een klantenservice voor vragen en opmerkingen over afvalinzameling.

Lees meer over de HVC klantenservice

Inzamelsysteem

Hoe worden de verschillende soorten afval door HVC ingezameld?

Lees meer over het inzamelsysteem