Velsen is een groene en diverse gemeente. De gemeente heeft als taak het beheer, de aanleg, de aanplant en reiniging van de duin- en bosparken, gazons, plantsoenen, paden, gemeentelijke sportvelden, speeltuinen en begraafplaatsen.

Op onderliggende pagina's kunt u informatie vinden over afvalinzameling, dieren, duurzaamheid en openbaar groen en hoe de gemeente hiermee omgaat.

Afval

Afval

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. In Velsen verzorgt HVC die taak.

Lees meer over afval

Dieren

Dieren

Gemeente Velsen houdt rekening met het dierenwelzijn bij het maken van andere keuzes voor het besturen van onze gemeente.

Groen

Groen

Velsen is een plek van havens en Hoogovens, maar het is ook een verrassend groene gemeente.