Velsen is een groene en diverse gemeente. De gemeente heeft als taak het beheer, de aanleg, de aanplant en reiniging van de duin- en bosparken, gazons, plantsoenen, paden, gemeentelijke sportvelden, speeltuinen en begraafplaatsen.

Op onderliggende pagina's kunt u informatie vinden over afvalinzameling, dieren, duurzaamheid en openbaar groen en hoe de gemeente hiermee omgaat.

Afval

Afval

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. In Velsen verzorgt HVC die taak.

Lees meer over afval

Dieren

Dieren

Gemeente Velsen houdt rekening met het dierenwelzijn bij het maken van andere keuzes voor het besturen van onze gemeente.

Monumentale bomen

Monumentale of waardevolle bomen zijn beschermd in Velsen. Voor het kappen vraagt u een kapvergunning aan.

Lees meer over monumentale bomen

Groen in Velsen

Informatie over onderhoud van het groen, het vergroenen van Velsen en welk beleid de gemeente voert.

Lees meer over Groen in Velsen