Velsen is een groene en diverse gemeente. De gemeente heeft als taak het beheer, de aanleg, de aanplant en reiniging van de duin- en bosparken, gazons, plantsoenen, paden, gemeentelijke sportvelden, speeltuinen en begraafplaatsen.

Op onderliggende pagina's kunt u informatie vinden over afvalinzameling en -stromen, dieren, duurzaamheid en openbaar groen en hoe de gemeente hiermee omgaat.

Afval

Elke gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. In Velsen verzorgt HVC die taak.

Dieren

De inwoners van Velsen houden uiteenlopende gezelschapsdieren. Dieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het makkelijker om contacten met anderen aan te gaan.

Groen

Velsen is een plek van havens en Hoogovens, maar het is ook een verrassend groene gemeente.

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid - Burger

Velsen is een gemeente waar ongekende krachten op het gebied van zee, wind, zon en industrie samen komen. Met het klimaatprogramma "Velsen, Stad van zon, zee en wind " spelen we op de kortere termijn in op de mogelijkheden van bijvoorbeeld windenergie om in deze energietransitie voorop te lopen.

Lees meer over duurzaamheid en innovatie