Een wijkplatform is een groep actieve bewoners die de wijk goed kent en vertegenwoordigt. Het wijkplatform praat mee over de plannen voor de wijk en neemt initiatief om de wijk veilig, schoon en heel te maken en te houden. Het wijkplatform spreekt met gemeentebestuurders, inwoners en andere partijen over de toekomst van de wijk.

Het wijkplatform pakt praktische zaken op, zoals het adviseren over de plannen van de gemeente en ondersteunen van initiatieven van vrijwilligers.
Ieder wijkplatform maakt elk jaar een plan, waaraan wordt gewerkt. De jaarplannen van de wijkplatforms worden door de gemeente ondersteunt met een budget.

Op dit moment zijn er vijf wijkplatforms actief in Velsen. Via onderstaande links in de tabel kunt u de contactgegevens in uw wijk vinden.

  • Velsen - Noord
  • Zee- en Duinwijk
  • IJmuiden - Noord
  • IJmuiden - Zuid
  • Samen Velserbroek

'Samen Velserbroek' is een nieuw Sociaal Wijkplatform in de gemeente Velsen. Het is een initiatief van Dorpsvereniging Velserbroek, Hart voor Velserbroek en de gemeente Velsen. De leden van Samen Velserbroek zetten zich in voor verbinding en leefbaarheid in de wijk. Het  Sociaal Wijkplatform wil de onderlinge betrokkenheid van inwoners en organisaties stimuleren. Het wijkplatform is ook gesprekspartner van de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor Velserbroek.

Andere actieve belangengroepen zijn Stichting Santpoort en de Stichting het Dorp Velsen. In Driehuis werkt de gemeente samen met het Wijkcomité Driehuis.

Contactgegevens

Overzicht contactpersonen per wijk
Wijk en website Wethouder Wijkagent
Driehuis Sebastian Dinjens Hans Dijkstra 0900 8844
IJmuiden - Noord Jeroen Verwoort Martijn de Snaijer en Nick Koomen 0900 8844
IJmuiden - West Marianne Steijn Karin van Dijk en Stefan van Broekhuijsen 0900 8844
IJmuiden - Zuid Floor Bal Martijn de Snaijer en Nick Koomen 0900 8844
Santpoort - Noord Bram Diepstraten Edwin Verweij 0900 8844
Santpoort - Zuid Marianne Steijn Edwin Verweij 0900 8844
Velsen - Noord Bram Diepstraten Henk Hobo 0900 8844
Velsen - Zuid Jeroen Verwoort Hans Dijkstra 0900 8844
Velserbroek Floor Bal Diana van Teunenbroek en Roald Smit 0900 8844
Zee- en Duinwijk Sebastian Dinjens Jerry Ramdayal en Mark van Eijk 0900 8844

 

Overzicht wijk, platform of belangengroep en voorzitter
Wijk Wijkplatform of belangengroep voorzitter
Driehuis Wijkcomité Driehuis Ab Kraaijeveld ab.kraaijveld@wijkcomitedriehuis.nl
IJmuiden - Noord Wijkplatform IJmuiden - Noord Johan Zwakman Johan.zwakman@kpnplanet.nl 0255 521397
IJmuiden - West Wijkplatform IJmuiden - West Niet actief
IJmuiden - Zuid Wijkplatform IJmuiden - Zuid Lilian Schenk LilianSchenkijmuiden-zuid@wijkplatformsvelsen.nl
Santpoort - Noord Stichting Santpoort R. van Kleef info@stichtingsantpoort.nl
Santpoort - Zuid Stichting Santpoort R. van Kleef info@stichtingsantpoort.nl
Velsen - Noord Wijkplatform Velsen - Noord Michel Sjoers wijkplatform.velsen.noord@gmail.com
Velsen - Zuid Stichting Het Dorp Velsen info@dorpvelsen.nl
Velserbroek Samen Velserbroek Jacqueline Staats jacqueline@staatsnet.nl
Zee- en Duinwijk Wijkplatform Zee- en Duinwijk Alex van der Molen avandemolen@gmail.com