Velsen kent de mogelijkheid voor inwoners om een referendum te houden. De voorwaarden en de te volgen procedurele stappen zijn vastgelegd in de Referendumverordening.

In de referendumverordening staat

  • Waarover u een referendum kunt aanvragen.
  • Welke stappen u moet nemen om een referendum aan te vragen.
  • Hoe u een definitief inleidend verzoek (aanvraag) indient.
  • Welke stappen er daarna worden genomen zoals stemming, de geldigheid van de uitslag en overige bepalingen.

Het verzoek om een referendum te houden doet u door het invullen van een standaard formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.

Lees meer in de Referendumverordening of neem contact op met de afdeling Burgerzaken via 14 0255 of 0255 567200.