De gemeente wil een deel van de Wüstelaan en de Molenstraat in Santpoort-Noord opnieuw inrichten. Aanleiding is dat het huidige riool en de bestrating niet meer in goede staat verkeren. Tevens is het wenselijk om de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren.

Het ontwerp

In het voorlopig ontwerp hebben we de rijbaan van de Wüstelaan versmald. Door deze versmalling kan een bredere stoep aangelegd worden. Ook is er ruimte voor meer parkeervakken bij de nieuwe woningen en een fietsstrook op het deel richting de rotonde. Ter verlaging van de snelheid brengen we plateaus aan. In de Molenstraat vervangen we de bomen.

Reageren

Op dit voorlopig ontwerp kunt u tot 11 februari 2020 reageren. Tevens wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien, vragen te stellen en opmerkingen te geven. Deze vindt plaats op:

Dinsdag 21 januari 2020 van 17:00-19:00 uur
OBS Bosbeekschool
Burgemeester Enschedélaan 66, Santpoort-Noord

Inzien ontwerp

Het ontwerp is ook in te zien aan de balie op het gemeentehuis. Voor vragen of een reactie op het ontwerp kunt u contact opnemen met de heer H. Wesdorp via info@velsen.nl of ons algemene telefoonnummer 14 0255.

Inspraakrapportage

Na de inspraakperiode worden alle schriftelijke reacties voorzien van antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. Het ontwerp wordt, indien nodig, aangepast en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Documenten

PDFVoorlopig ontwerp Wustelaan Molenstraat

PDFBomenplan Wustelaan Molenstraat

PDFToelichting op het ontwerp